Delta IT

Uw partner in succesvolle online oplossingen

Geplaatst op 23 mei 2018

Je website voorbereiden op de AVG Privacywet

Website AVG privacywet

Vrijdag 25 mei 2018 gaat de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) privacywet officieel in. Met deze wet worden de persoonsgegevens van consumenten beter beschermd. De verscherping van de wet heeft niet alleen invloed op je website, maar op alle aspecten van je bedrijf. Zorg dat je daarvan op de hoogte bent en de juiste maatregelen treft.

Vanzelfsprekend zal ik me in dit artikel richten op de invloed van de AVG privacywet op je website en de stappen die moeten worden ondernomen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Website AVG privacywet

Persoonsgegevens beschermen

De AVG privacywet moet ervoor zorgen dat bedrijven niet méér gegevens dan noodzakelijk verzamelen van consumenten. Mocht je extra gegevens willen verzamelen, dan moet daarvoor expliciet toestemming worden gegeven door de persoon in kwestie. Denk hierbij aan een contactformulier op je website waarin teveel informatie wordt gevraagd van de bezoeker. Maak het formulier compacter door velden weg te laten. Zo zorg je tevens dat het formulier beter converteert!

Ook moeten consumenten altijd inzage kunnen krijgen in de persoonsgegevens die zijn verzameld en moeten ze de mogelijkheid krijgen om de persoonsgegevens te laten verwijderen.

De persoonsgegevens die een bedrijf opslaan moeten veilig worden opgeslagen om de kans op diefstal en hacks te verkleinen. Websites met formulieren moeten voorzien worden van een SSL-verbinding, zodat de gegevens versleuteld worden verzonden.

Bezoek anonimiseren of toestemming vragen?

In principe komt de aanpassing aan je website neer op de keuze of je persoonsgegevens gaat anonimiseren of dat je bezoekers via een melding eerst toestemming gaat vragen voor het opslaan van hun gegevens.

Als je ervoor kiest om bezoek te anonimiseren dan moeten er diverse instellingen in diensten worden doorgevoerd die cookies opslaan. Diensten die cookies gebruiken zijn bijvoorbeeld Google en Facebook. Google Analytics wordt in de meeste websites gebruikt om het bezoek van de website te monitoren en daar worden veel gegevens opgeslagen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een handleiding beschikbaar gesteld waarin de handelingen worden omschreven om dit te anonimiseren. Ook het gebruik van Facebook en andere diensten binnen de website moeten worden aangepast. Vraag je websitebouwer om deze aanpassingen door te voeren.

Mocht je graag de data behouden die wordt opgeslagen van je bezoekers? Je wil bijvoorbeeld meer inzicht hebben in de locatie van je bezoekers of de cookies gebruiken voor andere marketing doeleinden. De bezoeker moet dan eerst toestemming geven alvorens ze je website kunnen gebruiken. Je websitebouwer zou dan een script, ook wel cookie-wall, kunnen inbouwen die de bezoekers de keuze voorlegt.

Uitleg over gebruik van persoonsgegevens

Of je nu wel of niet kiest voor het anonimiseren van persoonsgegevens, het moet worden geïnformeerd op de website. Hiervoor moet een privacyverklaring worden toegevoegd waarin wordt toegelicht hoe de gegevens worden geanonimiseerd, verwerkt en opgeslagen.

Hulp nodig bij het implementeren in je website?

Kom je er niet helemaal uit met het schrijven van een privacyverklaring? Lees meer over het privacy-vriendelijk maken van je website of volg de stappen op Veiliginternetten.nl om direct jouw privacyverklaring te genereren.